AAi WiTNUSS

Reizen met een 'persoonlijk tintje' 

Gezond op Reis 

Vaccinaties en risico's

Reisbegeleidster Eveline Willemstein is opgeleid als gespecialiseerd verpleegkundige (hartbewaking / intensive care).

Zij werkt momenteel als praktijkverpleegkundige bij een huisarts in Oud-Beijerland. 

Daarnaast werkt ze als oproepkracht (specialistische thuiszorg voor o.a. infuustherapie).

Dat zij verpleegkundige is, kan (helaas) wel eens goed van pas komen.

Uiteraard willen wij zoveel mogelijk narigheid  voorkomen.


Dus .... denk bij je reis aan de volgende voorbereidingen:

> Kijk of voor de reis die je in gedachten hebt vaccinaties en / of malariaprofylaxe wordt geadviseerd

> Controleer of je evt. eerdere vaccinaties nog werkzaam zijn,

> Maak zo nodig minimaal zes weken van tevoren een afspraak met een deskundig vaccinatiecentrum

> Sluit een goede reisverzekering af die ook repatriëring dekt,

> Neem een reservebril of extra contactlenzen mee als je gewend bent een bril of contactlenzen te dragen

> Neem een geneesmiddelenpaspoort mee als je een medische ziektegeschiedenis hebt die van belang is (met bekende overgevoeligheid)

> Indien je medicijnen gebruikt, neem dan een brief mee van je behandelend arts 

   waarin je ziekte(n) en medicijngebruik in het Engels worden toegelicht

> Neem voldoende medicijnen mee en verdeel ze over verschillende bagagestukken

Algemene aanbevelingen voor Gambia

 • Malaria

  In dit land komt malaria voor. Je dient je goed te beschermen tegen muggen- beten. Ook het gebruik van tabletten om malaria te voorkomen is nodig. Het middel dat wordt geadvi-seerd is persoonsgebon-den. Laat je adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigers-verpleegkundige.


 • Gelekoorts

  In dit land komt gele koorts voor. Vaccinatie is VERPLICHT als men VANUIT een gele koorts gebied komt. Bespreek met een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige of vacci-natie voor jou zinvol is.


 • Hepatitis A

  Vaccinatie wordt aanbevolen voor alle reizigers naar dit land.


 • DTP 

  Vaccinatie wordt aanbevolen voor alle reizigers naar dit land.


 • Buiktyfus

  Het vaccinatieadvies is persoonsgebonden. Bespreek met een deskun-dig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige of vaccinatie voor jou zinvol is.


 • Cholera

  De autoriteiten van dit land vragen om een zogenaamde cholera-verklaring als je over land de grens passeert.


 • Hepatitis B

  Het vaccinatieadvies is persoonsgebonden. Bespreek met een deskun-dig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige of vaccinatie voor jou zinvol is.


 • Tuberculose

  Het vaccinatieadvies is persoonsgebonden. Bespreek met een deskun-dig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige of vaccinatie voor jou zinvol is.


 • Dengue

  In dit land komt dengue koorts of knokkelkoorts voor. Je dient je goed te beschermen tegen muggenbeten.


 • Rabies

  In dit land kan rabiës bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Bespreek met een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige of vaccinatie voor jou zinvol is.


 • Meningokokken

  Het vaccinatieadvies is persoonsgebonden. Bespreek met een deskun-dig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige of vaccinatie voor jou zinvol is.


 • Mazelen

  In dit land bestaat een verhoogd risico op mazelen. Vaccinatie wordt aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie wordt ook aanbevolen aan kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatie-programma hebben ontvangen.


  Bron: www.lcr.nl/vaccinaties (2012)

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.